Välkommen till Askim Fastighetskonsult AB

Med fyrtio års erfarenhet av byggbranschen som byggnadsingenjör kan du med förtroende vända dig till mig i det mesta som rör hus och byggnation exempelvis:

  • Entreprenadbesiktning
  • Kontrollansvarig enligt PBL
  • Rådgivning

Jag är medlem i SBR (Sveriges Byggingenjörers Riksförbund). 

Medlemskapet förutsätter dokumenterad mångårig erfarenhet av konsultverksamhet i byggbranschen.  
Medlemskapet ger tillgång till fortbildning och kompetensutveckling.

 
ENTREPRENADBESIKTNING

Börjar ditt projekt bli färdigt?
Då är det hög tid att fundera på besiktning. 

Askim Fastighetskonsult AB erbjuder entreprenadbesiktning ”Bygg” för olika typer av projekt. Kontakta mig i god tid för att lägga upp en plan för besiktningsprocessen. I samarbete med Entreprenadbesiktning AB kan vi erbjuda helhetslösningar med samtliga besiktningsdiscipliner.

Jag är certifierad entreprenadbesiktningsman enligt RISE SC0027-11 giltigt till 20121-11-15.

KONTROLLANSVARIG ENLIGT PBL

De flesta projekt som är bygglovspliktiga kräver en Kontrollansvarig enligt PBL. Rollen innebär att man stöttar byggherren med att uppfylla dels kraven i bygglovet dels samhällets övriga krav, till exempel byggnormerna. Till grund för arbetet ligger en kontrollplan som fastställts av byggnadsmyndigheten. 

Jag erbjuder tjänsten Kontrollansvarig enligt PBL behörighetsnivå K och är riksbehörig enligt Boverkets föreskrifter BFS 2011:14 KA4.
Certifiering RISE SC0561-16 giltigt till 2021-08-31.

RÅDGIVNING

Ska du bygga nytt eller bygga till?
Vi erbjuder rådgivning och besiktning.
Vi kan tillsammans diskutera behov och åtgärder. Många frågor kopplade till ditt projekt kan jag hjälpa dig med och för det som ligger utanför mitt kompetensområde kan jag förmedla hjälp genom ett utbrett kontaktnät av experter.

 

KONTAKTA OSS

Ditt namn:
Företag:
Telefon:
E-post:
Meddelande:

VI ÄR MEDLEM AV SBR

Vi är medlem i SBR
Sveriges Byggingenjörers Riksförbund

SBR Byggingenjörerna är en ideell yrkesorganisation för ingenjörer inom bygg- och fastighetsbranschen. SBR:s syfte är att utveckla medlemmarnas yrkeskunnande samt värna om ansvarskänsla och kvalitet i yrkesutövningen.

Medlemskapet förutsätter dokumenterad mångårig erfarenhet av konsultverksamhet i byggbranschen.  
Medlemskapet ger tillgång till fortbildning och kompetensutveckling.

NYTTIGA LÄNKAR

Nyttiga länkar till olika myndigheter och organisationer.

 

Med fyrtio års erfarenhet av byggbranschen som byggnadsingenjör kan du med förtroende vända dig till mig i det mesta som rör hus och byggnation.

 

Lennart Jernberg Byggnadsingenjör SBR

Certifieringar:
RISE certifierad entreprenadbesiktningsman SC0027-11 giltigt t.o.m. 2021-11-15
RISE certifierad kontrollansvarig SC0561-16 giltigt t.o.m. 2021-08-31

 

Askim Fastighetskonsult AB
Box 9163, 400 94 Göteborg
Telefon: 0704 92 04 34
E-post: lennart@askimfk.se